กรมพัฒนาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย นำโดยอธิบดีผศ.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม และทีมงานวิจัย เข้าเยี่ยมชมการทำงาน คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กรมพัฒนาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย นำโดยอธิบดีผศ.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม และทีมงานวิจัย เข้าเยี่ยมชมการทำงาน คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

18,459 total views, 38 views today