กลอน สิทธิการิยะ

กลอน สิทธิการิยะ


สิทธิการิยะ

ขอน้อมถวาย สักการะ เอตทัคคะ ผู้ตรัสรู้
ปู่ชีวก โกมารภัจจ์ บรมครู ขอเชิดชู มหาเวชช ศาสดา
สร้างรากฐาน โบราณ แห่งการแพทย์ เป็นตันแบบ วินิจฉัย และรักษา
พืชพรรณ สมุนไพร ใช้เป็นยา ทรงคุณค่า สืบทอด ตำราไทย
ถวายงาน ดูแล องค์พุทธะ เสียสละ ไม่ว่าคน ชนชั้นไหน
ช่วยรักษา เยียวยา ทุกคนไป ช่างยิ่งใหญ่ ปณิธาน ตำนานครู
ขอเป็นศิษย์ เดิมตาม รอยเท้าท่าน จะบากบั่น สืบทอด องค์ความรู้
ขอยึดมั่น ปณิธาน หมายเชิดชู เป็นศิษย์ปู่ ใจภักดิ รักษาคน

17,732 total views, 38 views today