การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพ​ทางเพศ​ในชายสูงอายุ

การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพ​ทางเพศ​ในชายสูงอายุ

“วันที่​30​มีนาคม​2562​ ณ​ห้องแคทลียา​ โรงแรมรามาการ์เด้น​ส์ กรุงเทพ​ฯ​ หมอ อุ้ม​ก์​ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง​ การประเมินประสิทธิผลตำรับยา(เสาธงตาย)​ต่อการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพ​ทางเพศ​ในชายสูงอายุโดยวิีธี A Double-Blind Placebo Controlled Study” โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ (องค์การมหาชน)​ เป็นผู้สนับสนุนโครงการวิจัย

 

15,801 total views, 42 views today

Tags:
,