คลินิกการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ออกแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 30 กันยายน 2559

คลินิกการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ออกแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 30 กันยายน 2559

18,374 total views, 38 views today