นับเป็นข่าวดีของตำราหมออุ้มก์

นับเป็นข่าวดีของตำราหมออุ้มก์

นับเป็นข่าวดีที่ตำราจัดทำโดยหมออุ้มก์​ ชาคริยา​ หลินนส์​ ได้ถูกใช้เป็นตำราอ้างอิงสองหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยและกระทรวงสาธารณสุข….ด้วยหนังสือ “การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบ” ได้ถูกนำมาใช้เป็นตำราอ้างอิงของ “หลักสูตร​การแพทย์พื้นบ้านไทย:การตอกเส้นเพื่อการบำบัด” ของสภาการแพทย์แผนไทย ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรในปี​ พ.ศ. 2562​ และยังเป็นตำราอ้างอิงในหลักสูตรกลางสปา “หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

25,603 total views, 77 views today