ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและไข้ ตามการแพทย์แผนโบราณ(ตอนที่2)

ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและไข้ ตามการแพทย์แผนโบราณ(ตอนที่2)

ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและไข้ ตามการแพทย์แผนโบราณ(ตอนที่2)

โดย หมอ ชาคริยา หลินนส์
๑. ใช้ยาเพื่อแก้อาการ คือ เมื่อคนไข้มีอาการอย่างไรก็ใช้ยาแก้อาการนั้น เช่น คนไข้ท้องเดิน ก็ใช้ยาสมาน แก้ตัวร้อนก็ใช้ยาลดความร้อน ถ้าปวดก็ใช้ยาแก้ปวด เป็นต้น
๒. เสริมสร้างสิ่งที่ร่างกายขาด ตามปกติคนที่ไม่ป่วยไข้ร่างกายย่อมสมบูรณ์มีกำลังพอเหมาะกับสภาพของร่างกาย คือ คนร่างกายเล็กก็มีความสมบูรณ์ และกำลังพอเหมาะสมกับสภาพของร่างเล็ก คนที่ร่างกายสูงใหญ่ก็มีกำลังวังชาเหมาะสมกับสภาพของตน แต่ถ้าเกิดป่วยไข้ขึ้นไม่ว่าคนร่างเล็กร่างใหญ่ย่อมผ่ายผอม อ่อนเพลียหมดกำลังด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเหตุของโรคภัย ทำให้อวัยวะในร่างกายเสื่อมโทรม ในการรักษานอกจากบำบัดอาการและเหตุของ โรคและไข้นั้นแล้วผู้เป็นหมอจะต้องให้ยาบำรุง คือบำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ บำรุงกระดูก เส้นเอ็น เพื่อให้สมบูรณ์คืนคงปกติภาพอย่างเดิม
๓. กำจัดสิ่งที่เกิน ความป่วยของคนไข้นั้นไม่เพียงแต่ทำให้คนไข้ผ่ายผอม อันเนื่องจากร่างกายขาดสิ่งที่ต้องการ แม้ร่างกายมีมากเกินไปก็เป็นเหตุให้ไม่สบาย เช่นในระยะการป่วยคนไข้ไม่อุจจาระ ปัสสาวะเลย ผู้เป็นหมอก็ต้องพิจารณาเอาออก คือใช้ยาถ่าย, ยาระบาย, ยาขับ ตามแต่จะเห็นสมควรเหมาะแก่คนไข้
๔. การใช้ยาแก้พยาธิหรือต่อสู้กับพยาธิ ถ้าเป็นตามผิวหนังก็ใช้ยาทา ยารม, ยาพอก, เพื่อฆ่าพยาธิ ถ้าเป็นภายในก็ใช้ยากิน ยาถ่าย เพื่อไปฆ่าหรือขับให้พยาธิออกไปจากร่างกายหรือตาย
โปรดติดตามตอนที่ 3 ในวันถัดไปค่ะ

17,305 total views, 42 views today