สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่ 2.

สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่ 2.

สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่ 2.
โดย หมอชาคริยา หลินนส์

การรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพร

ตำรับยาสมุนไพรแผนโบราณ คือหมายถึงนำตัวยาที่เป็นพืช สัตว์ แร่ธาตุ ไปรวมกันแล้วต้มดื่มกินน้ำ หรือนำไปบดผง ให้ละเอียดเป็นจุณก่อนละลายน้ำดื่มกิน หรือปั้นเป็นลูกกลอนกินยาสมุนไพรเมื่อเทียบความเป็นพิษกับยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่มีพิษ มีอันตราย น้อยกว่ามาก เพราะทำขึ้นจากธรรมชาติ ไม่มีตัวยาที่มีสารเคมีบริสุทธิ์ ในปัจจุบัน เมื่อใดที่มนุษย์เริ่มไม่เชื่อการรักษาโรคแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน ก็จะหันไปหาหมอแผนโบราณ หาสมุนไพรรับประทานดูบ้าง ยาสมุนไพรนั้นดีสามารถรักษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย เช่น โรคที่ไม่มีตัว ไม่มีชื่อ และไม่มีชีวิต เช่น โรคกระษัย อาการปวดเมื่อย อาการนอนไม่หลับ ไม่เจริญอาหาร เป็นลม ท้องอืดแน่นเฟ้อจุกเสียด และโรคอักเสบเรื้อรังต่างๆ ที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย เป็นต้น อันที่จริงยาสมุนไพรแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันก็ไม่ต่างกันมากนัก ยาแผนปัจจุบันจะสกัดกลั่นเอาแต่สารของตัวยาที่มีฤทธิ์ที่แท้จริงมาผสมยา เช่น ขี้เหล็ก ระย่อม กะเทียม ยาแผนปัจจุบันเขาสกัดเอาแต่สารและฤทธิ์ของตัวยานำไปทำยาช่วยให้นอนหลับ ยาลดความดันโลหิตสูง ให้รับประทานยาปริมาณน้อย ได้ผลเร็ว แต่ทางแพทย์แผนโบราณก็ทราบมานานแล้วว่าขี้เหล็ก ระย่อม กระเทียม ช่วยทำให้นอนหลับและเจริญอาหาร ใช้ทำเป็นยาลดความดันโลหิตสูง แต่โบราณต้องนำเอามาบดเป็นผงชงกิน หรือต้มกิน เมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือนำมาแกงกิน เพื่อป้องกันโรคที่มาตามฤดูนั้นๆ แต่ถ้าเป็นโรคฉุกเฉินและรุนแรง เช่น เป็นบาดทะยัก โรคพิษสุนัขบ้า ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ โรคพวกนี้แพทย์แผนปัจจุบันและยาแผนปัจจุบันรักษาได้ดีกว่ามาก

มนุษย์เราในโลกปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากสมัยก่อนอย่างค่อนข้างชัดเจน จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวจากทำอาหารกินเองก็ซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันมีความเร่งรีบแข่งกับเวลา เราจึงเกิดการเจ็บป่วยตั้งแต่วัยทารกจึงพึ่งวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันมาโดยตลอด และยังกินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนตลอดเวลา ภูมิคุ้มกันในร่างกายจึงอ่อนแอลงสุดท้ายจึงเกิดการเจ็บป่วย สมุนไพรไทยมีความหลากหลาย เป็นได้ทั้งอาหารและยา สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ ซึ่งมีความเชื่อและศรัทธามาแต่โบราณ สรรพคุณสมุนไพรไทยมีการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงถูกสืบทอดและบันทึกต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ เช่น ตำราศิลาจารึกวัดโพธิ์ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ ตำรายาวัดราชโอรสาราราชวรวิหาร และตำราหลักการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นของอาจารย์ชุบ แป้นคุ้มญาติ เป็นต้น เราคนไทยควรจะดำรงรักษาสืบทอดการใช้สมุนไพรไทยและตำรับยาไทยให้คงอยู่ตลอดไปรวมถึงการนำไปพิสูจน์ทดลองด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างน่าเชื่อถือและเป็นที่ประจักษ์ต่อชนรุ่นหลังต่อไป
ตำรับยาสมุนไพรต้านความชรา

ตำรับที่ 1
1. มะตูมนิ่ม 5 ลูก
2. กล้วยน้ำไทย 1 หวี
3. พริกไทยหนัก 90 กรัม
4. น้ำผึ้งแท้ 1 ขวด
วิธีทำ เอามะตูมกับกล้วยคลุกเคล้าให้เข้ากัน เอาน้ำผึ้งเทกวนตั้งไฟ ใส่พริกไทย กวนให้ทั่ว สุกดีแล้วยกลงได้ รับประทานขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ก่อนอาหารเช้า-เย็น

ตำรับที่ 2
1. หัวแห้วหมู
2. รากแจ
3. ลูกสมอเทศ
4. ลูกสมอไทย
5. ลูกสมอพิเภก
6. ลูกสมอดีงู
7. กระเทียมกลีบ
8. ดอกดีปลี
9. เหง้าขิงแห้ง
10. หัวข่าเล็ก
11. เถาบอระเพ็ด
12. ลูกมะขามป้อม
วิธีทำ น้ำหนักตัวยาสิ่งละเท่า ๆ กัน
บดผงละเอียด ละลายน้ำผึ้งผสมน้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช้อนชา หลังอาหารเย็น ยาขนานนี้คนอายุ 30 ปีขึ้นไปรับประทานได้ นอกจากนั้นคนที่ท้องผูกบ่อยๆ ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ ได้

บรรณานุกรม
1. วิจิตร บุณยะโหตระ (2553) ศาสตร์ชะลอวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. วีพริ้นท์ (1991): 214-223.
2. บุษบา ประภาสพงศ์, และคนอื่นๆ. (2545) คัมภีร์ฉันทศาสตร์. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์. ภูมิปัญญาทาง
การแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. คุรุสภา: 23-82.
3. ชุบ แป้นคุ้มญาติ (2553) หลักการเบื้องต้น การแพทย์แผนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. อะพอลโล
โกลบอล จำกัด: 104-133.
4. C. Lin, V. Muangman, and S. Wongyai (2011) “Phase II Clinical Study of a Traditional Thai
Preparation “YA KAE NON MI LAB” in the Treatment of Insomnia.” The International
Symposium on Medicinal and Aromatic Plants: 133.
5. แพทย์แผนโบราณ, โรงเรียน (2528) ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วยพฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ
สัตว์ วัตถุนานาชนิด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. นำอักษรการพิมพ์: 5-28.
6. แพทย์แผนโบราณ, โรงเรียน. ศิลาจารึกวัดโพธิ์ (2500) กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการประทับใจ: 281-283.
7. อุทัย สินธุสาร (2545) สมุนไพรร้านเจ้ากรมเป๋อ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ. ธรรมสาร.
8. เปี่ยม บุณยโชติ (2513) ตำรายาผงแผนโบราณ. พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนคร. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบัณฑิต.

 

17,849 total views, 42 views today