สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุตอนที่ 1

สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุตอนที่ 1

สมุนไพรชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุตอนที่ 1.
โดย หมอชาคริยา หลินนส์

ใครคือผู้สูงอายุ ?

ในแต่ละประเทศได้มีการกำหนดช่วงอายุของประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ เช่น สหรัฐอเมริกาอายุ 65 ปี แอฟริกาอายุ 50 ปี อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมันและไทย อายุ 60 ปี และประเทศที่มีอัตราส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกคือ ญี่ปุ่น 27.9% อิตาลี 26.4% เยอรมัน 25.3% ส่วนประเทศไทยอัตราส่วนผู้สูงอายุ 11.0% อยู่ลำดับที่ 68 ของโลก
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

ได้มีการสำรวจการกระจายตัวผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยจำนวนสูงสุด 5 จังหวัดแรกคือ นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2513 เป็น 5.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2554 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อถึงปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และคาดว่าจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุกว่า 14 ล้านคน และมีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพึ่งคนอื่นดูแล ซึ่งอัตราการเป็นโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุมีดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง 31.7 %, โรคเบาหวาน 13.3 %, โรคหัวใจ 7.0 %, โรคอัมพาต อัมพฤต 2.5 %, โรคหลอดเลือดสมองตีบ 1.6 % และโรคมะเร็ง 0.5 %

คุณสมบัติของผู้มีอายุยืน
1.คุณสมบัติทางกาย ลดการกินน้ำตาล แป้ง และไขมันสัตว์ ให้ใช้อาหารเป็นยา อาหารธรรมชาติมากมายที่มีประสิทธิภาพในการเป็นยาสูง สามารถป้องกันและรักษาโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสัดส่วนของอาหารที่ควรรับประทานในมื้ออาหารแต่ละมื้อควรเป็นดังนี้
1.1 ผัก 40 % เช่น ผักใบเขียวต่างๆ ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือยาว กะหล่ำปลี ใบยอ ใบบัวบก มะรุม
1.2 คาร์โบไฮเดรต 20 % เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช มันฝรั่ง ข้าวโพด
1.3 โปรตีน 25 % เช่น ปลา/สัตว์ทะเล ไข่/เต้าหู้ ถั่วเมล็ดต่างๆ
1.4 ไขมัน 15 % เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดทานตะวัน

อาหารไทย คืออาหารต้านความชรา อาหารไทยทุกภาคล้วนแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ในปริมาณสูง
พอที่จะรักษาโรคได้ อาหารไทยหลายชนิดมีสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์และโรคมะเร็งได้ อาหารไทยเป็นอาหารให้พลังงานต่ำ และมีไขมันต่ำ แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น พริก กระเทียม ข่า ตระไคร้ มะกรูด มะนาว และผักพื้นบ้านต่างๆ รวมไปถึงน้ำพริก 4 ภาคของไทย ซึ่งช่วยบำรุงระบบประสาทและระบบสมอง *อาหารไทยตรงกับสูตรอาหารสำหรับต้านความชราที่ทางการแพทย์ตะวันตกรับรองได้แก่ สูตร CRAN (Caloric Restriction with Adequate Nutrition)

2.คุณสมบัติทางใจ ในปัจจุบันมนุษย์กำลังอยู่ในโลกแห่งมลภาวะ ซึ่งมีความเป็นพิษสูงมากจนมีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันและความสมดุลของระบบฮอร์โมนของร่างกาย โดยมลพิษภายนอกได้แก่ มลพิษทางอากาศ น้ำดื่มและอาหาร และมลพิษภายในที่เกิดจากความเครียดในการดำรงชีวิตประจำวัน และความกดดันทางสังคมและการเมือง การปรับสมดุลทางใจนั้น ต้องมีจิตใจเข้มแข็งและใจสงบ มีความพึงพอใจในชีวิติของตนเอง โดยมีความสุขกับชีวิต มีความสุขกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความสุขกับงานที่ทำสามารถปรับตัวได้สมดุลตามธรรมชาติ นอนหลับได้ดี มีกัลยาณมิตร และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3.คุณสมบัติทางจิตวิญญาณ ควรมองโลกในแง่ดี คิดด้านบวก มีอารมณ์ขันและรักสนุก มีความรัก-เมตตากรุณา มีคุณธรรม รู้จักให้อภัยเป็นนิสัย และทำสมาธิภาวนาเป็นประจำ

ด้วยหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเชื่อว่า โครงสร้างร่างกายของมนุษย์เราทุกคนประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 ที่ทำให้ร่างกายของเราดำรงอยู่ได้ มีธาตุดิน 20 ธาตุน้ำ 12 ธาตุลม 6 ธาตุไฟ 4 เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในร่างกาย เป็นผู้ขับเคลื่อนเชื่อมโยงประสาน ทำให้สิ่งต่างๆ หมุนเวียนขับเคลื่อนให้เกิดผลแก่ร่างกายมนุษย์ ฉะนั้นธาตุทั้ง 4 จะต้องอยู่ในภาวะสมดุลกับร่างกายจึงจะไม่เจ็บป่วย

การแพทย์แผนไทยยังเชื่ออีกว่า การเกิดโรคไม่ได้มีสาเหตุมาจากธาตุกำเนิดเพียงอย่างเดียว ธาตุกำเนิดเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ส่งผลต่อการเกิดโรค แต่สาเหตุหลักของการเกิดโรคนั้นอยู่ที่มูลของโรค และมนุษย์เราก็สามารถแก้ไขให้ร่างกายเกิดการสมดุลธาตุปกติได้ดังนี้

1)อาหารถ้ามนุษย์เรารับประทานอาหารให้ถูกหลักตามธาตุกำเนิด, งดอาหารบูดเสียอาหารรส แปลกและรับประทานอาหารตรงเวลา
2) อิริยาบถ ควรใช้อิริยาบถผลัดเปลี่ยนกันตามปกติ ลุก นอน นั่งในท่าที่ถูกต้อง
3) ความร้อนและเย็น เช่นเมื่อคนอยู่ที่ร้อนไปที่เย็น ก็ควรใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น
4) หลีกเลี่ยงการอดนอน อดข้าว อดน้ำ
5) ไม่กลั้นอุจจาระ, ปัสสาวะ
6) ไม่ทำงานเกินกำลัง
7) ลดความโศกเศร้าเสียใจ
8) ละโทสะหรือโมโหมากเกินไป

*** โปรดติดตาม ตอนที่2
ตอนสมุนไพรต้านโรคชรา

บรรณานุกรม
1. วิจิตร บุณยะโหตระ (2553) ศาสตร์ชะลอวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. วีพริ้นท์ (1991): 214-223.
2. บุษบา ประภาสพงศ์, และคนอื่นๆ. (2545) คัมภีร์ฉันทศาสตร์. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์. ภูมิปัญญาทาง
การแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. คุรุสภา: 23-82.
3. ชุบ แป้นคุ้มญาติ (2553) หลักการเบื้องต้น การแพทย์แผนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. อะพอลโล โกลบอล จำกัด: 104-133.

—————————————————-

มีปัญหาด้านสุขภาพ
ปรึกษาได้ที่ชาคริยาคลินิกการแพทย์แผนไทย

17,985 total views, 42 views today