หมออุ้มก์ ขอแจ้งเตือน

หมออุ้มก์ ขอแจ้งเตือน

คำเตือน!!

ให้หยุดกระทำผิดทางกฎหมาย… ได้มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อแพทย์แผนไทยชาคริยา​ หลินและชาคริยาคลินิกการแพทย์แผนไทย​ในการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค….ได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้วเมื่อ 5 ต.ค. 62 ตามคำแจ้งความที่ สน.ลาดพร้าว เล่มที่​0073/2562 เลขที่​ 0023………
ในขณะนี้ได้มีผู้กล่าวอ้างชื่อ​ชาคริ​ยา​คลินิก​การแพทย์​แผน​ไทย​และหมอชาคริยา​ หลิน​ ใช้นำ้มันกัญชาในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโดยเพื่อแสวงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ชื่อ​สถานพยาบาลชาคริ​ยา​คลินิก​การแพทย์​แผน​ไทย​และแพทย์แผนไทยชาคริยา​ หลิน​ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
…..ทั้งที่ในความเป็นจริง ทางชาคริยา​คลินิก​การแพทย์​แผน​ไทย​ ได้เปิดทำการรักษาผู้ป่วยตามหลักของแพทย์แผนไทย​ โดยทุกตำรับยาที่นำมารักษาผู้ป่วยใช้พืชสมุนไพรที่ถูกต้องตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย​ และมิได้ใช้สารสกัดจากกัญชามาเป็นองค์ประกอบในตำรับยาทั้งทางตรงและทางอ้อม…..ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางชาคริยา​คลินิก​การแพทย์​แผน​ไทย​และแพทย์แผนไทย​ชาคริ​ยา​ หลิน​ มิได้รู้จักและ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบุคคลที่กล่าวอ้างดังกล่าว​ และกำลังดำเนินการกับบุคคลและบริษัทที่แอบอ้างทางกฎหมาย​ และหากท่านใดทราบพฤติกรรมทำนองเดียวกันนี้ กรุณาแจ้งให้ชาคริยาคลินิกการแพทย์แผนไทย จักขอบพระคุณยิ่ง โดยแจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามเว็บ…..

www.chakariyaclinic.com

25,655 total views, 75 views today