อบรมเรื่องนวดเส้นสิบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ ต.เมืองลีง จ.สุรินทร์

อบรมเรื่องนวดเส้นสิบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ ต.เมืองลีง จ.สุรินทร์

บรรยากาศ หมออุ้มก์ หมอเบ็น และทีมงาน จัดการอบรมเรื่องนวดเส้นสิบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ ต.เมืองลึง จ.สุรินทร์ เป็นเวลา 5 วัน (28 ส.ค. – 1 ก.ย.)…เป็นครั้งแรกที่ อสม. ได้เรียนและฝึกปฏิบัตินวดเส้นสิบของแท้

 

 

13,364 total views, 43 views today