ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงานการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 ของสำนักงานคนะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ 13 มิ.ย. 2557

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงานการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 ของสำนักงานคนะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ 13 มิ.ย. 2557

18,336 total views, 38 views today