โรคหวัดในฤดูร้อนมาแล้วจร้า… อาหารคู่ ชูสุขภาพ คู่ที่ 13

โรคหวัดในฤดูร้อนมาแล้วจร้า… อาหารคู่ ชูสุขภาพ คู่ที่ 13

โรคหวัดในฤดูร้อนมาแล้วจร้า…

อาหารคู่ ชูสุขภาพ คู่ที่ 13

โดย หมอชาคริยา หลินนส์

โรคหวัดเป็นโรคที่พบมากโรคหนึ่ง ถ้าอาการเบาๆ เรียกว่า หวัดระยะแรง ถ้าอาการหนักเรียกว่า หวัดชนิดแบบหนักหรือ เป็นหวัดติดต่อ เมื่อเริ่มเป็นโรคหวัดจะมีอากรที่พบบ่อย ได้แก่ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม หรือปวดศีรษะและกลัวหนาว ต่อมาจะพบว่ามีอาการต่างๆ ตามมาเช่น เป็นไข้ คันคอ หรือเจ็บคอ เป็นต้น สำหรับผู้ที่เป็นหวัดแบบหนักหรือหวัดติดต่อ จะมีการหนาวมาก หรือจนกระทั่งหนาวสั่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นต้น อาการเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ตักศิลา หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ [1,2]
ทางแผนจีน กล่าวว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำๆ เสมหะสีเหลืองข้น ปวดหัว ปัสสาวะมีสีเข้มกว่าปกติ หงุดหงิด ไม่สบาย ครั่นเนื้อครั่นตัว แสดงว่าเป็น “หวัดเย็น” ถ้าเป็นหวัดแล้วมีอาการหนาวสะท้าน ซึม อ่อนเพลีย มือเท้าเย็น น้ำมูกใส เสมหะใส ปัสสาวะมาก แสดงว่าเป็น “หวัดร้อน”[3]

ตำรับสมุนไพรรักษา [2]
1.ใบบัวแห้ง 15 กรัม
2.ดอกเก๊กฮวย 15 กรัม
3.ลูกเดือย 60 กรัม

สรรพคุณ: มีฤทธิ์ในการดับร้อน ช่วยกำจัดชื้น ใช้รักษาโรคหวัดที่เป็นในฤดูร้อน ที่มีอาการทั้งร้อนและชื้น เหมาะที่จะใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการตัวร้อนปวดศีรษะในระยะเริ่มต้น มีอ่อนเพลีย แน่นน้าอก ไอ กระหายน้ำ เสมหะข้นเหนียว ปัสสาวะน้อย

วิธีทำ :นำสมุนไพรทั้งหมดต้มน้ำในปริมาณพอควร ไฟปานกลาง ต้มนาน 30นาทีจนเดือด ทั้งกาก แล้วดื่มครั้งละ 1 แก้วกาแฟ 3 เวลา ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น (ลูกเดือยต้องแช่น้ำก่อนนาน 30 นาที)

ใบบัวแห้ง ชื่อสามัญ Lotus, Sacred lotus, Egyptian lotus [4-5]
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn.
วงศ์บัวหลวง (NELUMBONACEAE)
สรรพคุณ รสฝาดเปรี้ยว เมาเล็กน้อย แก้ไข้ บำรุงโลหิต [4-5]

ดอกเก๊กฮวย: ภาษาอังกฤษ Chrysanthemum [4]
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysanthemum indicum Linn.
ชื่อวงศ์: Compositae
โดยคุณสมบัติเด่นของเก๊กฮวยก็คือ มีกลิ่นฉุน มีรสขมและรสหวาน มีฤทธิ์เป็นยาเย็น [4-5]

ลูกเดือย:ชื่อภาษาอังกฤษ Job’s tears [6]
ชื่อวิทยาศาสตร์: Coix lacryma-jobi
วงศ์: Poaceae
สรรพคุณ ตำราแพทย์แผนไทยกล่าวว่า ลูกเดือยมีรสมันเย็น สรรพคุณแก้หลอดลมอักเสบ แก้ปอดอักเสบ น้ำคั่งในปอด ขับปัสสาวะ และใช้เป็นอาหารบำรุงกำลังสำหรับคนฟื้นไข้ แต่ห้ามกินลูกเดือยสำหรับผู้มีปัญหาท้องผูก ปัสสาวะบ่อย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะมีแคลอรี่ต่ำ [4]

อ้างอิง
1.200 ตำรับอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. เกรียงไกร ชวงเกี๊ยะ. หน้า 176,181
2.บุษบา ประภาสพงศ์และคณะ. หนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์: ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. 2542
3. หนังสือ ชีวจิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 80 1 กุมภาพันธ์ 2545 คอลัมน์ รู้เรา-รู้โรค หน้า 12
4.อุทัย สินธุสาร. หนังสือสมุนไพรเจ้ากรมเป๋อ. 2545. หน้า 163, 367,122
5.วุฒิ วุฒิธรรมเวช.หนังสือสารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. “บัวหลวง”. หน้า 144
6.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10: ธัญพืช. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544

17,839 total views, 43 views today