โครงการ Happy Heart to Happy Society โดย มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเครือข่ายร่วมสร้างองค์กรและสังคม

โครงการ Happy Heart to Happy Society โดย มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเครือข่ายร่วมสร้างองค์กรและสังคม

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.30 – 22.00 ณ บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทางคลินิกการแพ ทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมโดย ศ.นพ. วีระสิงห์ เมืองมั่น (ผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนไทย) ได้เข้าร่วม โครงการ Happy Heart to Happy Society โดย มูลนิธิ หัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเครือข่ายร่วมสร้างองค์กรและสังคม ทาง คลินิกฯ แจกสบู่สมุนไพรน้ำนมข้าวฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อะพอลโล โกลบอล จำกัด ภายในบูธได้ให้บริการนวดเสริมความจำฟรี สำหรับนักวิ่งโดยเด็กนักเรียน รร. สวนป่าเขาชะอางค์ จ. ชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด(มหาชน) พร้อมทั้งมีสื่อข้อมูลให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจาก รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยขั้นสูง โดยแพทย์แผนไทย

18,377 total views, 43 views today