ได้รับเชิญจากสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง แนวทางและประสบการณ์การนำสมุนไพรและตำรับยาไทยมาใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังต่างๆ 21 กรกฎาคม 2560

ได้รับเชิญจากสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง แนวทางและประสบการณ์การนำสมุนไพรและตำรับยาไทยมาใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังต่างๆ 21 กรกฎาคม 2560

18,475 total views, 42 views today