10 วิธีห่างไกลโรคไต

10 วิธีห่างไกลโรคไต

10 วิธีห่างไกลโรคไต…

โดย หมอแผนไทย ชาคริยา หลินนส์

ไต ทำหน้าที่ หลายอย่างด้วยกันคือ
กำจัดของเสียในร่างกาย,
ดูดซึมและเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้,
รักษาสมดุลน้ำของร่างกาย,
รักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกาย,
รักษาสมดุลกรดด่างของร่างกาย,
ควบคุมความดันโลหิต,
ผลิต และควบคุมการทำงานของฮอร์โม

10 วิธีห่างไกลโรคไต…

1.ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูง
3.ในกลุ่มคนที่เริ่มมีไตเสื่อม
ต้องควบคุมอาหารประเภทโปรตี
เกลือและคอเลสเตอรอล
4.หยุดสูบบุหรี่
5.ห้ามใช้ยาเกินขนาด หรือยาที่มีพิษต่อไต
เช่น ยาแก้ปวดข้อ คลายเส้น ฯลฯ
6.รักษาเรื่องโลหิตจางที่เกิดจากโรคไต
7.หลีกเลี่ยงอาหารประเภทถั่
ในคนที่มีระดับฟอสเฟตในเลือดสูง
หรือผลไม้บางชนิดในคนที่มีระดับ
โปแตสเซียมในเลือดสูง เช่น ขนุน ลำไย ทุเรียน
8.ป้องกันไม่ให้ทางเดินปัสสาวะติดเชื้ออักเสบบ่อยๆ
9.ใช้ยาขับปัสสาวะเท่าที่จำเป็น
และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เสมอ
10.ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

****โปรดติดตาม อาหารคู่ชูสุขภาพคู่ที่ 7
เรื่องบำรุงไต ม้าม นะคะ
อ้างอิง

1.นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย.
โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา.

17,620 total views, 38 views today