บทความ

นับเป็นข่าวดีที่ตำราจัดทำโดยหมออุ้มก์​ ชาคริยา​ หลินนส์​ ได้ถูกใช้เป็นตำราอ้างอิงสองหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยและกระทรวงสาธารณสุข...

      โครงการออกหน่วยแพทย์​เคลื่อนที่ บ้านตม​โฮมสเตย์​พนัสนิคม​ จ.ชลบุรี​ บ้านตม​โฮมสเตย์​พนัสนิคม​ จ.ชลบุรี​ โดยออกตรวจและรักษาโรค​  นวดเส้นสิบ​ด้วยหลักการแพทย์​แผนไทย​ ณ​ วันที่​ 28​ มีนาคม​ 2562​ ชาคริยาคลินิก​ การแพทย์​แผน​ไทย ...

ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและการกินยาตามแผนโบราณ (ตอนที่ 3) โดย หมอ ชาคริยา หลินนส์ การใช้ยาเพื่อบำบัดโรค หมอจะต้องตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นโรค-ไข้อะไร เนื่องจากเหตุใด จึงจะวางยาได้ถูก ไม่ใช่วางยาคลุมลงไปโดยใช้ตัวยา ๒๐-๓๐ อย่าง การวางยาเช่นนี้อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ ทางที่ดีนอกจากจะมีความชำนาญในเรื่องสมุฏฐานของโรคและรู้จักอาการของโรคเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมียาดี คือรู้จักตัวยาที่แท้ สามารถแก้โรคให้หายหรือทุเลาเบาบางลง เพราะฉะนั้นการใช้ยาต้องพึงกะขนาดยา ให้พอเหมาะกับสภาพหรือภาวะของคนไข้ว่าควรจะให้กินขนาดมากน้อยเพียงใด วันละกี่เวลา...

ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและไข้ ตามการแพทย์แผนโบราณ(ตอนที่2) โดย หมอ ชาคริยา หลินนส์ ๑. ใช้ยาเพื่อแก้อาการ คือ เมื่อคนไข้มีอาการอย่างไรก็ใช้ยาแก้อาการนั้น เช่น คนไข้ท้องเดิน ก็ใช้ยาสมาน แก้ตัวร้อนก็ใช้ยาลดความร้อน ถ้าปวดก็ใช้ยาแก้ปวด เป็นต้น ๒. เสริมสร้างสิ่งที่ร่างกายขาด ตามปกติคนที่ไม่ป่วยไข้ร่างกายย่อมสมบูรณ์มีกำลังพอเหมาะกับสภาพของร่างกาย คือ คนร่างกายเล็กก็มีความสมบูรณ์ และกำลังพอเหมาะสมกับสภาพของร่างเล็ก คนที่ร่างกายสูงใหญ่ก็มีกำลังวังชาเหมาะสมกับสภาพของตน...

ว่าด้วยการใช้ยารักษาโรคและไข้ ตามการแพทย์แผนโบราณ โดย หมอชาคริยา หลินนส์ หมอจะต้องตรวจดูร่างกายและอาการของคนไข้ให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่าความเจ็บป่วยนี้จะเนื่องด้วยเหตุภายในหรือเหตุภายนอกร่างกาย และเป็นที่ตำแหน่งใด เมื่อแน่ใจว่าเนื่องจากเหตุนั้นๆ เพราะอาการที่แสดงออกบ่งให้เห็นว่าเป็นอาการของความป่วยเจ็บแห่งอวัยวะส่วนนั้นของร่าง กาย ก็ลงมือทำการบำบัด ตัดต้นเหตุโดยตรงทันที อย่ามัวไปคำนึงถึงปลายเหตุหรือไกลกว่าเหตุ เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับ ตับ, ไต, ลำไส้, หรือ ปอด อย่างใดอย่างหนึ่ง...